Tinguda Blanca a Barcelona: "Ràdio Associació de Catalunya: de la primera RAC a RAC 1"

El proper dilluns, 27 d'abril a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, en què serà presentada una conferència a càrrec de Jordi Margarit Sanmartí, periodista i President de Ràdio Associació de Catalunya SCCL, amb el títol:

Ràdio Associació de Catalunya: de la primera RAC a RAC 1

 La referència i el compromís d'una ràdio pensada i dita en català

Entrada lliure

Comunicat del G.·.O.·.C.·. referent als continguts curriculars de l'assignatura de religió

Gran Orient de Catalunya, Obediència de la Francmaçoneria Universal mixta, liberal, adogmàtica i d'àmbit català, vol fer públiques les següents consideracions:

1. Que el Butlletí Oficial de l'Estat de dimarts 25 de febrer de 2015 va publicar els continguts curriculars que d'ara endavant haurà d'observar l'assignatura de religió catòlica.

2. Que aitals continguts eren una mostra flagrant d'adoctrinament en una confessió determinada: la catòlica.

3. Que la democràcia moderna requereix d'una convivència entre opcions de consciència, tant religioses com seculars, que només es pot garantir mitjançant la laïcitat dels poders públics: l'Estat i l'Església han de romandre clarament separats. 

4. Que el fet mateix que existeixi una assignatura de religió catòlica, controlada per la jerarquia d'aquesta Església, ja és una violació d'aquest principi de laïcitat pública, que els esmentats continguts curriculars no fan sinó agreujar i posar encara més en evidència.

5. Que la funció de l'educació pública ha de ser formar persones en el dubte fèrtil i el pensament crític, no en dogmes de fe (es tracti de la fe que es tracti). A tal efecte, considerem útil i necessari que l'alumnat estudiï el fet religiós des d'un punt de vista històric, sociològic i filosòfic, però no que sigui adoctrinat en els dogmes d'una determinada confessió religiosa. És l'individu qui, en plena llibertat, ha de ser lliure per professar una o altra fe, o per no professar-ne cap.

 A l'Orient de Barcelona, 27 de febrer de 2015 

 

 

Tinguda Blanca a Barcelona: 'Catalunya i el drac'

El proper dilluns, 23 de febrer a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, en què serà presentada una conferència a càrrec de la senyora Mayte Duarte i Seguer, Llicenciada en Humanitats en l’àmbit dels Estudis Culturals i l’antropologia religiosa, amb el títol:

Catalunya i el drac

Breus apunts sobre l'origen i evolució del caràcter simbòlic del Drac a Catalunya en el Bestiari català, des que aproximadament al 600 aC els fenicis arribaren a les nostres terres, per acabar essent present en cercaviles, processons i correfocs.

Entrada lliure

Cicle de conferències sobre la Maçoneria a Llagostera

 El Gran Orient de Catalunya  i la Llotja Canigó de Girona, han organitzat un cicle de conferències sobre la Maçoneria a Llagostera, que tindrà lloc els mesos de febrer i març al Casino Llagosterenc (Plaça de Catalunya, 6)

La primera d'questes conferències, El Franquisme i la Maçoneria, se celebrarà el proper divendres 20 de febrer (20 hores), a càrrec del ponent Albert Testart i Guri, que disertarà sobre el mite i la realitat en la construcció de l'estat feixista.

El divendres 13 de març, també a les 20 hores, i a càrrec de Pere Sánchez Ferré, tindrà lloc la conferència Llagostera Maçònica, on el ponent exposarà la història de la Maçoneria catalana a les comarques gironines.

Aquest cicle de conferències ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Llagostera, el Casino Llagosterenc, i l'Arxiu Municipal de Llagostera.