Comunicat del GOC sobre les eleccions franceses

El Gran Orient de Catalunya, Obediència de la Francmaçoneria Universal, mixta, liberal, adogmàtica i d’àmbit català, vol fer públic el seu pensament al voltant de la segona volta de les eleccions franceses:

Coneixent la història del nostre continent i el dolor i les penalitats que la comunitat maçònica d’arreu d’Europa va haver de patir fa uns anys no pas gaire llunyans, les maçones i els maçons catalans del Gran Orient de Catalunya volem exposar:

1: que estem completament d’acord amb el comunicat que els nostres germans del Gran Orient de França van fer públic el passat dilluns 24 d’abril;

2: que, tot respectant el pensament polític de cadascú, apel·lem a la responsabilitat i als ideals republicans de Llibertat, d’Igualtat i de Fraternitat cara a la votació del proper 7 de maig a l’estat francès;

3: que cal recordar a tota la ciutadania, que els francmaçons estem, per definició, en contra de la intolerància, la por, la discriminació i la destrucció d’aquests ideals republicans i humanistes que sempre hem defensat profundament:

4: que cal recordar, les vegades que calgui, que totes les idees extremistes, tinguin el color que tinguin, només poden dur qualsevol societat a unes èpoques de trista memòria;

5: i per últim, volem explicitar que aquest posicionament no és pas partidista sinó que el fem en nom de la Fraternitat Universal, en nom de tots els nostres germans i germanes que viuen a l’estat francès, i a favor dels ideals de progrés, de justícia, de democràcia i de benestar entre tots els pobles d’Europa, amb la finalitat que prevalguin el respecte, la tolerància i l’estimació entre tots els éssers humans.

Ernest Ruiz i Gonzalez
Sereníssim Gran Mestre
del Gran Orient de Catalunya

Barcelona, 26 d'abril del 2017