Tinguda Blanca a Barcelona: "Franquisme i Maçoneria"

El dilluns 16 d'octubre del 2017, a les 19.30 hores, a la seu del Gran Orient de Catalunya a Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca oberta a tothom, en la qual serà presentada una conferència a càrrec del senyor Albert Testart i Guri, Historiador i Politòleg, autor de diversos treballs d'investigació relacionats amb els espais de sociabilitat i autor també de diverses obres d'àmbit històric al voltant de la configuració i el desenvolupament del règim franquista.

La conferència exposarà el com i el perquè del fet que el franquisme observés la maçoneria com un enemic a abatre i vol explicar què fa que l'antimaçoneria esdevingui un intent bàsic de legitimar el règim de Franco amb uns elements que van servir per a atacar tant els enemics interns com els externs, fenomen, d'altra banda, aplicable a tots els totalitarismes europeus.

La surada aproximada de la conferència serà d'una. A continuació hi haurà un torn de paraules.

Entrada lliure.