Carta d'un dels candidats a futur President del CLIPSAS en referència a la pandèmia