EL PASSAT GRAN MESTRE DEL GRAN ORIENT DE CATALUNYA, GABRIEL PLANA, HA PASSAT A L’ORIENT ETERN

GEMEGUEM! GEMEGUEM! GEMEGUEM!

 

EL PASSAT GRAN MESTRE DEL GRAN ORIENT DE CATALUNYA, GABRIEL PLANA, HA PASSAT A L’ORIENT ETERN.

La matinada d’aquest 10 de setembre del 2020 va arribar amb la trista notícia del Pas a l’Orient Etern del nostre molt estimat germà Gabriel Plana i Gabernet (1951-2020), passat Gran Mestre de la nostra obediència i tot un referent tant dins del món maçònic com en el món profà en general, sobretot pels seus vincles en diferents àmbits associatius.

El nostre germà ha deixat una forta i inesborrable empremta al Gran Orient de Catalunya amb el seu tarannà sempre constructiu, optimista, apassionat i coratjós. Un germà que mai no es va arronsar davant les dificultats i els entrebancs que de vegades havien sorgit en la maçoneria d’arrel i esperit català i sota els seus ideals de Llibertat, Igualtat i Fraternitat, que sempre posava en pràctica, hi ha crescut tota una generació de germans maçons que avui ploren una pèrdua tan gran.

El germà Gabriel Plana va ser iniciat a la Respectable Llotja Minerva l’any 1980, de la qual en va arribar a ser Venerable Mestre. Gran catalanista convençut, juntament amb d’altres germans maçons, va fer mans i mànigues per intentar catalanitzar la maçoneria que en aquella època encara patia reticències al respecte per part d’alguns membres poc tolerants amb el fet nacional i sobretot, la llengua catalana que, sovint, era poc respectada en moltes llotges del nostre país.

Finalment, amb un grup de germans del Dret Humà, potència maçònica en la qual el germà Gabriel Plana s’havia adherit, decideixen entrar a formar part del Gran Orient de Catalunya, obediència refundada a casa nostra el 1989. El germà Plana va formar part de la primera columna de la nostra obediència, la R.·. L.·. S.·. Catalonia, de la què en va arribar a ser Venerable Mestre.

Amb el pas dels anys, el germà Gabriel Plana va arribar a ser Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya durant dues legislatures consecutives (del 2003 al 2006 i del 2006 al 2009). En aquest període de temps va consolidar l’obediència amb una molt bona gestió a tots els nivells i amb la creació de noves Llotges, entre les que podríem destacar la R.·. L:·. S.·. Montjuïc i la Llotja d’Estudis Rossend Arús, de les què, en ambdues, en fou el primer Venerable.

Gabriel Plana va ser professor de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Teixits de Punt de Canet de Mar, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya, doctor en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona, membre de la Fundació Roca i Galès, entitat dedicada a la promoció i al foment del cooperativisme, autor de nombrosos articles sobre cooperativisme en diversos diaris i revistes i també va participar en l’Institut per a la Formació i el Foment de Cooperatives.

És autor dels llibres: “El cooperativisme català o l’economia de la fraternitat”, “Cooperativisme i fet nacional català”, “El patrimoni cooperatiu”, la documentada biografia de “Josep Roca i Galès”, i, entre d’altres, l’obra “Maçoneria i cooperativisme català” dins el llibre d’autoria col·lectiva: “La Maçoneria, dels orígens al futur”.