DESÈ ANIVERSARI DE LA R.·. L.·. S.·. MONTJUÏC, Núm. 17

 

El passat 23 de setembre d’enguany, prop d’una quarantena de germans van assistir a la Tinguda especial de celebració d’aniversari de la R.·. L.·. S.·. Montjuïc, a l’orient de Barcelona, la dissetena columna del Gran Orient de Catalunya (GOC).

La Tinguda va tenir lloc al Temple barceloní del GOC situat al carrer Mallorca i hi van participar una variada representació de germans d’altres Llotges maçòniques i obediències de la capital catalana, entre els quals destaca la presència del Sobirà Gran Comanador del Ritu Escocès Antic i Acceptat dels Països de Llengua Catalana i Passat Gran Mestre del GOC, Antoni Castillo; la Venerable Mestra de la R.·. L.·. S.·. Ramon Llull, núm. 3 del GOC; la passada Venerable Mestra de la R.·. L.·. S.·. Catalònia núm. 1, també de l’Obediència esmentada; la Gran Mestra de la Federació Mare Nostrum i altres personalitats del món maçònic que, per discreció, cal mantenir en silenci.

El Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya, el germà Ernest Ruiz, no hi va poder ser present a causa d’una malaltia, tanmateix, va enviar una carta emotiva encoratjant els germans a continuar amb el seu treball maçònic.

El germà Ulisses de Filis, germà de Montjuïc, núm. 17, va fer una exposició sobre el que representa la celebració d’un desè aniversari per una Llotja que a més treballa amb extrema cura el Ritu Francès Restablert, alhora que va fer un breu repàs històric de la Llotja que va fundar el germà Gabriel Plana, el seu primer Venerable Mestre i Passat Gran Mestre del GOC, el qual, recentment, va passar a l’Orient Etern.

A continuació es va repartir un petit obsequi, recordatori d’aquests deu anys i l’acte es va cloure amb un àpat de germanor al final de la Tinguda.

L’actual Venerable Mestre, el germà Albert Lecina, va destacar la forta cohesió del grup humà que conforma el taller, a la vegada que en lloava la gran fraternitat entre els seus germans que és, al capdavall, la base fonamental de la francmaçoneria.