SIGNAT EL TRACTAT D'AMISTAT ENTRE EL GRAN ORIENT I EL GRAN CAPÍTOL DEL RITU FRANCÈS

El proppassat dia 16 de juliol va ser signat el Tractat d’Amistat i Mutu Reconeixement entre el “Gran Capítulo General de España-Rito Francés” (GCGE-RF) i el Gran Orient de Catalunya (GOC), pel Sereníssim Gran Mestre del GOC, germà Albert Lecina i per la Molt Sàvia i Perfecta Gran Venerable del Gran Capítol, germana Anna Garcia.

En ell han convingut establir el marc jurídic que regula i normalitza de forma permanent les seves relacions fraternes, mitjançant la signatura d’aquest Tractat que defineix les seves relacions mútues i les línies d’acció comunes.
 
El GCGE-RF, con posseïdor de la Carta Patent del Ritu Francès atorgada pel “Grand Chapitre General du Grand Orient de France-Rite Français” reconeix, a partir d’ara, el dret dels i de les Mestres membres del GOC que així ho desitgin a sol·licitar la seva afiliació al Gran Capítol per a la pràctica dels Ordres de Saviesa en igualtat de condicions que els de la resta de Jurisdiccions Maçòniques amb què aquest ha signat convenis al respecte.
 
El Gran Capítol reconeix el Gran Orient com a Potència Maçònica Simbòlica Sobirana regularment constituïda, que exerceix, sobre les Llotges Simbòliques o Lògies Blaves lliure i voluntàriament associades a ella les competències que es recullen als seus Reglaments.
 
Tanmateix el GOC reconeix el Gran Capítol com a Potència Maçònica Filosòfica Sobirana regularment constituïda a l’estat espanyol, que exerceix, amb plena independència de qualsevol altre Cos Maçònic, sobre els seus Cossos subordinats, anomenats Capítols, les competències que es recullen als seus Reglaments.
 
Igualment el GOC reconeix al Gran Capítol, en aplicació del Tractat, les competències d'aquest Gran Capítol té en la validació, la conservació i el manteniment, en conjunt, del Ritu Francès també anomenat Modern, en tota la jurisdicció que li correspon i, de manera exclusiva, als anomenats Ordres de Saviesa.
 
Ambdues jurisdiccions hauran de designar un Garant d’Amistat que els ha de representar davant de l'altra.