MISSATGE DEL PRESIDENT DE CLIPSAS AMB MOTIU DEL TRICENTENARI DE LES CONSTITUCIONS DELS FRANCMAÇONS

 Or.·. de Barranquilla, Colòmbia, 6 de setembre del 2022

Molt Respectables Grans Mestres i Il·lustres Germans i Germanes de les Obediències signants de la Crida d’Estrasburg associades a CLIPSAS.

El 17 de gener de l’any 2023 la Maçoneria celebra els 300 anys de la publicació de les Constitucions d’Anderson, les quals, amb el seu mandat d’Unir allò Dispers, serveix de fonament a la Crida d’Estrasburg. Malgrat tot, durant els tres segles que han transcorregut des d’aleshores, els Maçons hem recorregut un camí ple d’obstacles, però, també, diversos intents de forjar una Cadena d’Unió basada en la Llibertat de consciència i en la tolerància mútua.

La particularitat d’Unir allò Dispers que té CLIPSAS, ens convida a l’acceptació de tots els nostres Germans i Germanes que també han decidit esdevenir una baula forta de la cadena. I ens convoca a no caure en la trampa en què les especificitats de les nostres Obediències es converteixin en una muralla entre nosaltres. El missatge d’Anderson es pot trobar en la Unió creada per CLIPSAS i és la nostra responsabilitat no ser inferiors al seu manament.

Ens hem atorgat obligacions transcendentals pel que fa als temes de l’ètica, els Drets Humans i som membres amb caràcter consultiu del Consell Econòmic i Social de l’Organització de les Nacions Unides, però no hem pas de perdre de vista que CLIPSAS no és una ONG i que la seva tasca principal és la de ser un centre d’enllaç adogmàtic per al coneixement mutu de les Obediències.

Al 1973 li van preguntar al President Fred Zeller si la universalitat que cerca CLIPSAS inclou també la Gran Llotja Unida d’Anglaterra, i aquest, va contestar: “si ens accepta tal i com som, amb això n’hi ha prou”. Aquesta postura continua essent vigent. Si les exclusions romanen, no representen pas els nostres valors, ni tampoc no els desitgem per a nosaltres mateixos.

Aquells que ens vam adherir a la Crida d’Estrasburg i formem part de CLIPSAS, aquest aniversari ens presenta una oportunitat per a la reflexió i l’anàlisi de l’acompliment dels nostres compromisos en les seves primeres paraules que consideren “que és imperatiu restablir entre tots els Germans Maçons la Cadena d’Unió trencada per lamentables exclusions contràries als principis de les Constitucions d’Anderson del 1723”.

En aquesta missió fundacional, ens unim i optem per acceptar el compromís de fraternitzar amb les altres baules. La nostra columna més forta i el deure més important és la grandesa del pensament moral i la magnificència del projecte Maçònic.

Amb la seguretat del que és la meva més gran fraternitat, rebeu molt estimats Germans i Germanes meus, una forta abraçada i l’òscul de pau del vostre Germà:

Iván HERRERA MICHEL - President de CLIPSAS