COMUNICAT PÚBLIC DE CLIPSAS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

 La Declaració Universal dels Drets Humans fou adoptada el 10 de desembre de 1949 en París, sota l’impuls de la Presidenta de la Comissió, Elianor Roosevelt i el seu relator Charles Habib Malik.

 
CLIPSAS, institució internacional que reuneix a més de 100 Obediències Maçòniques Adogmàtiques, desitja afirmar la seva completa adhesió a aquesta Declaració, que reprèn els principis maçònics fonamentals, i la seva defensa i promoció dels Drets Humans Universals, imprescindibles i inalienables.    
 
La Comissió d’Ètica de CLIPSAS en particular, mitjançant reflexions i treballs sobre Bioètica, sobre Dignitat Humana, sobre canvi climàtic i ecologia, centra les seves reflexions en un qüestionament de l’ordre humanista en general, referent als éssers vius, a la condició humana, i a tots els factors que contribueixen a l’emancipació pacífica i progressiva de la Humanitat.
 
Aquets debats es refereixen a la vida de cada ciutadà en igualtat de condicions, en l’absolut respecte a la seva individualitat i llibertat de consciència, en l’afirmació de la igualtat entre dones i homes, assegurant així el desenvolupament harmoniós de la societat en el seu conjunt.
 
CLIPSAS, mitjançant la reflexió racional i crítica, desitja participar en la construcció d’una societat responsable sobre l’amor fratern, el respecte a la Natura, l’accés a l’Educació i la Cultura, i la solidaritat humana siguin els principis essencials, combatent resoltament tot fanatisme religiós o polític, així com els interessos financers d’una globalització econòmica no regulada.
 
Iván Herrera Michel
President de CLIPSAS 
(Centre de Liason et d’Information des Puissances Maconniques Signataires de l’Appel de Strasbourg)