MISSATGE DEL PRESIDENT DE CLIPSAS

 Molt Respectables Grans Mestres, Passats Presidents i Il·lustres Germanes i Germans de les Obediències signants de la Crida d'Estrasburg associades en CLIPSAS.

 
Tinc el plaer de saludar-los i desitjar-los molta prosperitat i salut a l'any 2023 en companyia dels meus companys del Buró François, Myriam, Stéphane, Franco, Jean Claude, Marie Thérése, Manuel i Mariela, que han avançat una labor admirable al capdavant dels interessos de CLIPSAS durant l'any 2022.
 
En primer lloc, desitgem agrair a les Obediències els bons desitjos que hem rebut per a l'any vinent 2023.
 
L'any 2023 porta sensibles dificultats i reptes per a tots. Arriba amb grans preocupacions per l'aprofundiment del canvi climàtic, la desacceleració de l'economia global, i l'augment de la pobresa i les migracions. Però també és una oportunitat perquè les Maçones, els Maçons i les Obediències exterioritzin els seus valors humanistes, i perquè el necessitat, el pobre i l'estranger trobin en nosaltres polítiques solidàries i mans amigues.
 
Per al Buró és motiu de satisfacció la magnífica organització que han fet els nostres Germans i Germanes de Turquia del Col·loqui i l'Assemblea General d'Istanbul del 18 al 21 de maig de 2023, i de què s'hagi disposat l'estricte compliment de totes les mesures sanitàries recomanades per l'OMS i les autoritats turques.
 
Des de l'Assemblea General el mes de maig de 2022, el Buró ha desenvolupat una gran activitat en perfecta harmonia, celebrant set reunions telemàtiques per a complir els mandats de l'Assemblea General, seguir la salut dels nostres Germans i Germanes infectats a Lisboa amb el COVID-19, atendre els compromisos financers, de la Tresoreria, els requeriments consultius del ECOSOC i el respecte pels valors inclusors de CLIPSAS, gestionar l'Observatori de la Dignitat Humana, la Comissió d'Ètica i l'ajuda humanitària a Ucraïna, tramitar les candidatures de nou Obediències, atendre la correspondència, depurar la base de dades, actualitzar l'anuari i el Googlegroup institucional, programar el Col·loqui i l'Assemblea General d'Istanbul, cuidar les relacions fraternals i respectuoses amb CIMAS, COMAM i REHFRAN, etc.
 
Per a l'any 2023 els nostres majors desitjos estan dirigits al fet que la Força, la Bellesa i la Saviesa siguin les característiques del treball de les Obediències signants de la Crida d'Estrasburg, i al fet que junts continuem construint un CLIPSAS del segle XXI universal, balancejat, fort, sensible, inspirador, humanista, laic i útil.
 
Amb sentiments de la més alta consideració fraternal i l’òscul de la pau, a l'espera de poder abraçar-los a Istanbul.
 
IVÁN HERRERA MICHEL
President