Signatura de tractats d'amistat amb altres obediències maçòniques

La reunió de CLIPSAS que enguany s’ha fet a Nova York, ha enfortit els contactes i les bones relacions del Gran Orient de Catalunya amb altres Obediències d’arreu del món.

Fruit d’aquests contactes, s’han formalitzat les signatures dels tractats d’amistat i de mutu reconeixement amb les següents obediències, tractats que ja han estat degudament ratificats: