Tinguda conjunta de la R.·. L.·. Ramon Llull i de la R.·. L.·. Montsalvat

El passat 22 d’octubre del 2011 tingué lloc a l’orient de l’antiga església de Sant Martí, a la vila de Cortsaví (Vallespir) una tinguda conjunta entre la R.·. L.·. Ramon Llull, columna número 3 del G.·. O.·. C.·. (que sostenia els treballs) i la R.·. L.·. Montsalvat, columna número 203 de la G.·. L.·. T.·. S.·. O.·..

Aquesta tinguda fraternal que reforça els llaços maçònics fixats en el seu dia pel Tractat d’Amistat que uneix ambdues llotges es va dur a terme en l’interior d’un monument històric que està sent reconstruït per l’associació “Salvaguarda de Sant Martí de Cortsaví”, el màxim impulsor de la qual és el molt estimat germà Joan Pere V.·.

El treball, que fou molt fructífer, va transcórrer en un gran ambient fraternal i va comptar amb la presència i l’ajuda inestimable d’altres germans d’arreu de la Catalunya Sud i Nord (especialment destacar l’ajut de les RR.·. LL.·. Rosselló, Comte Guifré i Sardà Garriga) així com també la presència del Gran Conseller Federal Sergi P.·. de la G.·. L.·. T.·. S.·. O.·.

Finalment un àgape fraternal celebrat a la bonica vila de Cortsaví va cloure una jornada maçònica coronada per la Unió i els Llaços d’Amor entre germans que fan realitat els ideals de la francmaçoneria.

Diferents vistes de l'ermita de Sant Martí de Cortsaví: