Enriquidora Tinguda Blanca a l'entorn de Leonardo da Vinci

El passat 28 de novembre del 2011 en el Temple del G.·. O.·. C.·. a l’orient de Barcelona, es va celebrar una tinguda blanca amb una dissertació a càrrec del conferenciant d’art i germà maçó L’Altrange, amb el títol de: Leonardo da Vinci: secrets i símbols.

El nostre germà, que a més és crític d’art i gestor cultural, ens va oferir una àmplia informació sobre la vida i l’època del geni de Vinci alhora que va proposar una conferència interactiva, és a dir, va fer participar activament les més de seixanta persones reunides al nostre Temple tot intervenint en un diàleg que girava al voltant d’allò que ens suggeria el visionat d’un seguit d’imatges del famós Sant Sopar de Santa Maria delle Grazie a Milà.

Les intervencions constants i enriquidores de tot el públic més els apunts tothora unificadors i orientadors del germà L’Altrange van aconseguir ordir un dels treballs més fructífers fets en el nostre Temple de Barcelona.