Benvinguda

 Ernest Ruiz, Sereníssim Gran Mestre

Benvolguts senyors i senyores, amics i amigues.

Em plau oferir-vos la benvinguda en nom del Gran Orient de Catalunya al nostre lloc web, eina molt eficaç per donar-vos la informació clara i concisa del que som i del que pensem, reflectint de forma senzilla i entenedora les característiques de la Francmaçoneria en general i en particular de la nostra Obediència.

La nostra Obediència, el Gran Orient de Catalunya, va ser fundada l'any 1989, en un país de llarga tradició maçònica des del segle XIX fins als nostres dies, i és la primera potència maçònica sobirana de caire lliberal, mixta i adogmàtica de la nació catalana. 

Nosaltres, els francmaçons, ens reconeixem com homes i dones lliures i de bons costums, de bona voluntat, que treballem plegats cercant el perfeccionament individual i el de tota la Humanitat emprant el simbolisme. 

Espero que la informació que us oferim us sigui d'utilitat i us convido a posar-vos en contacte amb nosaltres per qualsevol pregunta quan ho desitgeu. 

Una abraçada fraternal,

Ernest Ruiz

GRAN MESTRE
 
 
Notícies

 

Missatge de n'Iván Herrera, candidat a President del CLIPSAS

Muy Ilustre Presidente de CLIPSAS, mi Q:. H:. François PADOVANI

Muy Ilustre Presidente de Honor de CLIPSAS, mi Q:. H:. Marc-Antoine CAUCHIE

Muy Ilustre Ex Presidente, mi Q:. H:. Louis DALY

Mis Muy QQ:. HH:. miembros del Buró

Muy Respetables Grandes Maestros y Grandes Maestras de las Obediencias firmantes del Llamamiento de Estrasburgo asociadas en CLIPSAS,

Se cumple el sexagésimo aniversario del domingo 22 de enero de 1961, en que se reunieron en una Logia de Estrasburgo, con decoración grecorromana, veintinueve Delegados de una docena de Obediencias europeas convocadas para formar “entre ellas, una cadena indisoluble que asegurará el triunfo del ideal Masónico y conduzca a la humanidad hacia más belleza y bondad."

Ese día nació “en el cruce de caminos de Europa” el más trascendental documento Masónico del siglo XX, con el nombre de "Llamamiento de Estrasburgo", que cumple sesenta años inspirando en todos los continentes una Cadena de Unión basada en una total libertad de conciencia y una perfecta tolerancia mutua, que sirvió de fundamento al CLIPSAS.

Desde entonces, más de cien Obediencias de Europa, América, África y Asia lo han suscrito y se han convertido en unos magníficos eslabones de la cadena.

Con ocasión de esta importante efeméride, saludo y presento mis mayores respetos a todas las Obediencias que conforman el CLIPSAS, y en especial al Muy Ilustre Presidente, mi Q:. H:. François PADOVANI, al Muy Ilustre Presidente de Honor, mi Q:. H:. Marc-Antoine CAUCHIE, al Muy Ilustre Ex Presidente, mi Q:. H:. Louis DALY, a mis Muy QQ:. HH:. miembros del Buró, y todos a los Muy Respetables Grandes Maestros y Grandes Maestras de las Obediencias firmantes del Llamamiento de Estrasburgo asociadas en CLIPSAS.

Mis mayores deseos están dirigidos a que pronto nos podamos abrazar con el ósculo de la paz, unidos en un CLIPSAS del siglo XXI universal, balanceado, fuerte, sensible, inspirador, trascendente y útil.

 Los abrazo, con mis más fraternales saludos.

Iván HERRERA MICHEL

Candidato a Presidente de CLIPSAS

Felicitació pel nou any 6021 del CLIPSAS

 

 

  

Je vous prie de trouver ci-joint les voeux du président et des membres
du bureau du CLIPSAS
 
Very Illustrious Sisters, Very Illustrious Brother,
Please find attached the wishes of the president and the members of the
CLIPSAS bureau
 
Muy Ilustres Hermanas, Muy Ilustre Hermano,
Se adjuntan los deseos del presidente y los miembros del Bureau de
CLIPSAS
 
Jean-Claude BASSE
Secrétaire Général du CLIPSAS 

 

 

 

VEREDICTE DELS PREMIS LITERARIS ROSSEND ARÚS 2020

VEREDICTE DELS PREMIS LITERARIS ROSSEND ARÚS 2020 

El jurat de la Quarta Edició dels Premis Literaris Rossend Arús en la seva edició del 2020, reunit excepcionalment el dimecres 13 de gener del 2021, format per:

• Sra. Maribel Giner, directora gerent de la Biblioteca Pública Arús.

• Sr. Ernest Ruiz, Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya.

• Sr. Antoni Castillo, Sobirà Gran Comanador del Gran Consell del Ritu Escocès Antic i Acceptat dels Països de Llengua Catalana.

• Sr. Pius Pujades, Venerable Mestre de la R. Llotja Canigó núm. 2 de Girona del Gran Orient de Catalunya.

• Sr. Jaume Nolla, Passat Venerable Mestre de la R. Llotja Ramon Llull, núm. 3 i secretari de la R. Llotja d’Estudis Rossend Arús núm. 14;

i actuant com a Secretària del Jurat, amb veu, però sense vot:

• Sra. Joëlle M. responsable de l’Oficina Tècnica del Gran Orient de Catalunya; 

vol fer públic en primer lloc el condol i la solidaritat envers tots els germans maçons i les seves famílies i tota persona que d’alguna manera o altre hagi patit les conseqüències de la pandèmia de la Covid 19 durant el transcurs d’aquest passat 2020.

Així mateix, vol comunicar que a causa d’aquesta epidèmia mundial, no es va poder reunir el jurat d’aquests premis durant el mes de setembre del 2020 com estava establert ni es va poder fer el lliurament i la diada prevista per a commemorar el 125è aniversari de la fundació de la Biblioteca Pública Arús.

            Finalment, superats tots els entrebancs, el jurat ha considerat que malgrat la continuació de la pandèmia i per la qualitat dels treballs presentats, els premis no se suspenien, sinó que es posposaven sine die tot estipulant el veredicte següent establert després de reunió telemàtica en la data suara esmentada:

 

• Premi Rossend Arús d’Assaig inèdit a l’obra de caire maçònic titulada:

«Devot del saber i del bell sentir.

Biografia d’Eudald Canivell i Masbernat (1858-1928).»

Guanyador: Sr. Manuel Vicente Izquierdo de Barcelona

 

• Premi Rossend Arús a treballs publicats que difonen la maçoneria en l’àmbit profà al llibre titulat:

«Possibles empremtes maçòniques a la Casa Ricart de Vic i simbologia derivada

coincident» (llibre publicat el setembre del 2019)

Autor: Sr. David Oliva de Vic

 

• Premi Rossend Arús de Poesia inèdita i de caire maçònic a l’obra titulada:

«REFECTORIUM – Poemes del Silenci»

Guanyador: Sr. Llorenç Lluell de Barcelona 

 

            Així mateix, el jurat recomana la publicació i conseqüent promoció de dues obres més presentades a concurs, els autors de les quals seran degudament informats de les condicions de dita publicació per part del Gran Orient de Catalunya.

            Cal afegir encara que el lliurament dels premis es farà properament en una data encara per determinar i quan les condicions sanitàries ho permetin. Aquesta data serà profusament anunciada arreu i als guanyadors.

            Gràcies a tothom per la participació. Esperem retrobar-nos en la propera edició dels premis l’any 2022.

Barcelona, 13 de gener del 2021