Requisits per entrar

La Francmaçoneria, i concretament el Gran Orient de Catalunya, demana únicament:

 

  que sigueu una persona –home o dona- honrada i de reputació irreprotxable;

 

  que tingueu divuit anys complerts;                                                                          

 

  que tingueu la instrucció indispensable per al treball intel·lectual maçònic;

 

  que estimeu amb entusiasme el propi país, els seus drets i les seves llibertats;

 

  que residiu a una distancia raonable de la Llotja on demaneu d’ésser iniciat;

 

  que disposeu de prou recursos per a acomplir les obligacions econòmiques com a membre actiu de la vostra Llotja, sense que això vagi en detriment del vostre nivell de vida ni del de la vostra família;

 

  que disposeu de prou temps per a complir puntualment i sense faltes injustificades el deure d’assistència a les tingudes i altres actes maçònics;

 

  que estigueu d’acord amb els principis constitutius del Gran Orient de Catalunya.