INTERESSANT CONFERÈNCIA SOBRE ELS 300 ANYS DE LES CONSTITUCIONS DELS FRANCMAÇONS

 De la mà del germà Jordi Martí, Gran Orador del GOC, vam conèixer al detall les Constitucions dels Francmaçons que avui fan 300 anys. No us perdeu les conferències en format de tingudes blanques del @granorient de Catalunya.

CONFERÈNCIA: 300 ANYS DE LES CONSTITUCIONS DELS FRANCMAÇONS

 Tothom està convidat

MISSATGE DEL PRESIDENT DE CLIPSAS

 Molt Respectables Grans Mestres, Passats Presidents i Il·lustres Germanes i Germans de les Obediències signants de la Crida d'Estrasburg associades en CLIPSAS.

 
Tinc el plaer de saludar-los i desitjar-los molta prosperitat i salut a l'any 2023 en companyia dels meus companys del Buró François, Myriam, Stéphane, Franco, Jean Claude, Marie Thérése, Manuel i Mariela, que han avançat una labor admirable al capdavant dels interessos de CLIPSAS durant l'any 2022.
 
En primer lloc, desitgem agrair a les Obediències els bons desitjos que hem rebut per a l'any vinent 2023.
 
L'any 2023 porta sensibles dificultats i reptes per a tots. Arriba amb grans preocupacions per l'aprofundiment del canvi climàtic, la desacceleració de l'economia global, i l'augment de la pobresa i les migracions. Però també és una oportunitat perquè les Maçones, els Maçons i les Obediències exterioritzin els seus valors humanistes, i perquè el necessitat, el pobre i l'estranger trobin en nosaltres polítiques solidàries i mans amigues.
 
Per al Buró és motiu de satisfacció la magnífica organització que han fet els nostres Germans i Germanes de Turquia del Col·loqui i l'Assemblea General d'Istanbul del 18 al 21 de maig de 2023, i de què s'hagi disposat l'estricte compliment de totes les mesures sanitàries recomanades per l'OMS i les autoritats turques.
 
Des de l'Assemblea General el mes de maig de 2022, el Buró ha desenvolupat una gran activitat en perfecta harmonia, celebrant set reunions telemàtiques per a complir els mandats de l'Assemblea General, seguir la salut dels nostres Germans i Germanes infectats a Lisboa amb el COVID-19, atendre els compromisos financers, de la Tresoreria, els requeriments consultius del ECOSOC i el respecte pels valors inclusors de CLIPSAS, gestionar l'Observatori de la Dignitat Humana, la Comissió d'Ètica i l'ajuda humanitària a Ucraïna, tramitar les candidatures de nou Obediències, atendre la correspondència, depurar la base de dades, actualitzar l'anuari i el Googlegroup institucional, programar el Col·loqui i l'Assemblea General d'Istanbul, cuidar les relacions fraternals i respectuoses amb CIMAS, COMAM i REHFRAN, etc.
 
Per a l'any 2023 els nostres majors desitjos estan dirigits al fet que la Força, la Bellesa i la Saviesa siguin les característiques del treball de les Obediències signants de la Crida d'Estrasburg, i al fet que junts continuem construint un CLIPSAS del segle XXI universal, balancejat, fort, sensible, inspirador, humanista, laic i útil.
 
Amb sentiments de la més alta consideració fraternal i l’òscul de la pau, a l'espera de poder abraçar-los a Istanbul.
 
IVÁN HERRERA MICHEL
President