TINGUDA BLANCA OBERTA "PARLEM DE MAÇONERIA?" A CARREC DEL GRAN MESTRE DEL GRAN ORIENT

Els amics i les amigues, les persones simpatitzants o interessades, esteu invitats a assistir-hi.

 

MISSATGE DEL PRESIDENT DE CLIPSAS AMB MOTIU DEL TRICENTENARI DE LES CONSTITUCIONS DELS FRANCMAÇONS

 Or.·. de Barranquilla, Colòmbia, 6 de setembre del 2022

Molt Respectables Grans Mestres i Il·lustres Germans i Germanes de les Obediències signants de la Crida d’Estrasburg associades a CLIPSAS.

El 17 de gener de l’any 2023 la Maçoneria celebra els 300 anys de la publicació de les Constitucions d’Anderson, les quals, amb el seu mandat d’Unir allò Dispers, serveix de fonament a la Crida d’Estrasburg. Malgrat tot, durant els tres segles que han transcorregut des d’aleshores, els Maçons hem recorregut un camí ple d’obstacles, però, també, diversos intents de forjar una Cadena d’Unió basada en la Llibertat de consciència i en la tolerància mútua.

La particularitat d’Unir allò Dispers que té CLIPSAS, ens convida a l’acceptació de tots els nostres Germans i Germanes que també han decidit esdevenir una baula forta de la cadena. I ens convoca a no caure en la trampa en què les especificitats de les nostres Obediències es converteixin en una muralla entre nosaltres. El missatge d’Anderson es pot trobar en la Unió creada per CLIPSAS i és la nostra responsabilitat no ser inferiors al seu manament.

Ens hem atorgat obligacions transcendentals pel que fa als temes de l’ètica, els Drets Humans i som membres amb caràcter consultiu del Consell Econòmic i Social de l’Organització de les Nacions Unides, però no hem pas de perdre de vista que CLIPSAS no és una ONG i que la seva tasca principal és la de ser un centre d’enllaç adogmàtic per al coneixement mutu de les Obediències.

Al 1973 li van preguntar al President Fred Zeller si la universalitat que cerca CLIPSAS inclou també la Gran Llotja Unida d’Anglaterra, i aquest, va contestar: “si ens accepta tal i com som, amb això n’hi ha prou”. Aquesta postura continua essent vigent. Si les exclusions romanen, no representen pas els nostres valors, ni tampoc no els desitgem per a nosaltres mateixos.

Aquells que ens vam adherir a la Crida d’Estrasburg i formem part de CLIPSAS, aquest aniversari ens presenta una oportunitat per a la reflexió i l’anàlisi de l’acompliment dels nostres compromisos en les seves primeres paraules que consideren “que és imperatiu restablir entre tots els Germans Maçons la Cadena d’Unió trencada per lamentables exclusions contràries als principis de les Constitucions d’Anderson del 1723”.

En aquesta missió fundacional, ens unim i optem per acceptar el compromís de fraternitzar amb les altres baules. La nostra columna més forta i el deure més important és la grandesa del pensament moral i la magnificència del projecte Maçònic.

Amb la seguretat del que és la meva més gran fraternitat, rebeu molt estimats Germans i Germanes meus, una forta abraçada i l’òscul de pau del vostre Germà:

Iván HERRERA MICHEL - President de CLIPSAS

COMUNICAT DEL GRAN MESTRE DEL GRAN ORIENT DE CATALUNYA AMB MOTIU DE LA DIADA NACIONAL

Com cada any Catalunya celebra la seva diada nacional. Des del Gran Orient de Catalunya volem traslladar a tots els Germans i Germanes, així com a tota la ciutadania els nostres millors desitjos perque aquesta festa es desenvolupi amb pau i harmonia.

Catalunya de sempre ha estat terra d'acollida i els catalans em sabut integrar a tots aquells que en el seu moment van escollir la nostra terra per refer les seves vides, avui aquells homes i dones i els seus fills formen ja part del nostre poble i participant dels nostres anhels colectius.

Per tant visquem la festa amb alegria, germanor i fraternitat.

Molt bona diada a tothom.

Albert Lecina i Juan
Sereníssim Gran Mestre del
Gran Orient de Catalunya 
 
 

SIGNAT EL TRACTAT D'AMISTAT ENTRE EL GRAN ORIENT I EL GRAN CAPÍTOL DEL RITU FRANCÈS

El proppassat dia 16 de juliol va ser signat el Tractat d’Amistat i Mutu Reconeixement entre el “Gran Capítulo General de España-Rito Francés” (GCGE-RF) i el Gran Orient de Catalunya (GOC), pel Sereníssim Gran Mestre del GOC, germà Albert Lecina i per la Molt Sàvia i Perfecta Gran Venerable del Gran Capítol, germana Anna Garcia.

En ell han convingut establir el marc jurídic que regula i normalitza de forma permanent les seves relacions fraternes, mitjançant la signatura d’aquest Tractat que defineix les seves relacions mútues i les línies d’acció comunes.
 
El GCGE-RF, con posseïdor de la Carta Patent del Ritu Francès atorgada pel “Grand Chapitre General du Grand Orient de France-Rite Français” reconeix, a partir d’ara, el dret dels i de les Mestres membres del GOC que així ho desitgin a sol·licitar la seva afiliació al Gran Capítol per a la pràctica dels Ordres de Saviesa en igualtat de condicions que els de la resta de Jurisdiccions Maçòniques amb què aquest ha signat convenis al respecte.
 
El Gran Capítol reconeix el Gran Orient com a Potència Maçònica Simbòlica Sobirana regularment constituïda, que exerceix, sobre les Llotges Simbòliques o Lògies Blaves lliure i voluntàriament associades a ella les competències que es recullen als seus Reglaments.
 
Tanmateix el GOC reconeix el Gran Capítol com a Potència Maçònica Filosòfica Sobirana regularment constituïda a l’estat espanyol, que exerceix, amb plena independència de qualsevol altre Cos Maçònic, sobre els seus Cossos subordinats, anomenats Capítols, les competències que es recullen als seus Reglaments.
 
Igualment el GOC reconeix al Gran Capítol, en aplicació del Tractat, les competències d'aquest Gran Capítol té en la validació, la conservació i el manteniment, en conjunt, del Ritu Francès també anomenat Modern, en tota la jurisdicció que li correspon i, de manera exclusiva, als anomenats Ordres de Saviesa.
 
Ambdues jurisdiccions hauran de designar un Garant d’Amistat que els ha de representar davant de l'altra.