Tinguda Blanca a BCN: 'La Barcelona de Cerdà, la Càbala i la construcció de l’Eixample'

El dilluns 20 de maig del 2019, a les 19:30 hores, a la seu del Gran Orient de Catalunya a Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca oberta a tothom, en la qual el senyor Francesc Xavier Hernández Cardona, historiador, catedràtic, investigador i docent en Didàctica de la Història i de les Ciències Socials a la Universitat de Barcelona, presentarà el llibre:

La Barcelona de Cerdà, la Càbala
i la construcció de l'Eixample

El senyor Hernández va ser Director General d'Investigació de la Generalitat de Catalunya en el govern de Pasqual Maragall. Va participar en el disseny de projectes d'idees per centres com el Museu Arqueològic de Catalunya, el conjunt d'Empúries i el Museu Marítim de Barcelona.

El llibre planteja la hipòtesi que van ser sectors de la maçoneria catalana els qui van bastir un projecte per a un nou país, una nova Catalunya, que es construiria a partir de les llibertats i del progrés. El projecte va ser definit i impulsat per protagonistes rellevants, com Pascual Madoz, que va ser el precursor polític del catalanisme, com Víctor Balaguer, el veritable constructor d’una història nacional que legitimava, a partir del passat, les reivindicacions del present i les opcions de futur, com també Joan Prim, el braç militar, Josep Xifré, financer; com Ildefons Cerdà, l’enginyer que sota el planòl de l’Eixample va ocultar el missatge de la Càbala.

Tinguda Blanca a Barcelona: 'La música al Taller, una visió particular'

El proper 15 d’abril  a les 19:30 hores, a la seu del Gran Orient de Catalunya a Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca oberta a tothom, en la qual el senyor Xavier Company, metge, bioquímic i informàtic, impartirà la conferència:

La música al Taller
Una visió particular

Xavier Company, actualment jubilat, ha estat Director del Laboratori Clínic a l’Hospital de Sabadell, Director Mèdic i Director de Sistemes d’Informació a aquest mateix Hospital i a d’altres, i Director d’un Màster Universitari Oficial a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre Sistemes de Salut Sanitaris. Es va iniciar a la Francmaçoneria l’any 2013 al GOC, i en l’actualitat és Mestre Maçó.

Com a Mestre Maçó i modest intèrpret de saxo ha estat molt interessat en la forma en la qual la música interactua amb les emocions i els pensaments dels assistents a les Tingudes col·laborant, d’aquesta manera, a l’acompliment de la missió de desbastar i pulir la pedra bruta de cadascú.

En aquesta xerrada farà un repàs per la música des de la perspectiva fisiològica, parlarà de la seva evolució històrica i també en el sí de la francmaçoneria. Tot acabant amb unes reflexions sobre la música maçònica.

Conferències sobre Maçoneria

 

Conferència amb Ernest Ruiz: "La Simbologia maçònica"