Tinguda Blanca a Barcelona: Simbolisme iniciàtic en les cartes del Tarot

El proper dilluns, 24 de febrer a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, a càrrec del senyor Jaume Nolla i Martí, periodista, escriptor i guionista de ràdio i televisió, expert en Esoterisme i Història de l’Ocultisme, que exposarà la conferència amb el títol:

Simbolisme iniciàtic en les cartes del Tarot

Qui i per què va ordir les Cartes del Tarot? Quin és el seu origen real? Podrien tenir un origen català? Tenen algun significat més enllà del que fan servir actualment els vidents? En aquesta conferència, el ponent ens analitzarà, a través dels símbols que ens mostren les làmines anomenades “Arcans Majors”, els components hermètics i iniciàtics que hi apareixen i que tot sovint han estat o mal entesos o, simplement, tergiversats.

Tinguda Blanca: Concomitàncies entre la maçoneria i el liberalisme democràtic"

El dilluns 27 de gener del 2014 es va dur a terme al Taller de Barcelona una Tinguda Blanca, en la qual, a càrrec del germà Albert Balada i Abella, Politòleg, Sociòleg i Historiador del Pensament, es va oferir la conferència amb el títol: "Concomitàncies entre la maçoneria i el liberalisme democràtic".

Davant més d’una trentena de persones, el senyor Balada va explicitar el moment històric en què neix el concepte “liberal” i la seva relació amb l’orde francmaçònic a través del pensament filosòfic del liberalisme (d’Adam Smith fins a Locke i Kant) per entendre que ambdós cerquen una mateixa cosa: el desenvolupament de les llibertats personals per arribar a les llibertats col·lectives: un estat sense privilegis, la separació de poders (avui dia quasi inexistent a casa nostra) una llei igual per a tothom, uns principis democràtics, etc.

El conferenciant trenca uns quants mites al voltant del liberalisme tal i com s’entén avui dia i demostra com el liberalisme democràtic no és tant una ideologia política i econòmica sinó més aviat un sistema, la base del qual la trobem en dues revolucions de referència: la Independència nord-americana i la Revolució Francesa, indicant que hi ha més influències maçòniques en la primera que no pas en la segona, fins al punt que la famosa divisa Llibertat Igualtat i Fraternitat, pràcticament és inexistent en els textos francesos.

Finalment el sr. Balada exposa la clara analogia existent entre els fets implícits en tota revolució liberal burgesa i el procés constituent que es produeix a Catalunya des del 2011, per acabar afegint que, al capdavall, el segle de les llums encara no ha arribat a la seva fi.

Molts dels assistents van intervenir en el debat que es va suscitar a continuació i un cop acabada la tinguda, es va compartir fraternalment un petit piscolabis en bona companyia.

Tinguda Blanca a Barcelona: Concomitàncies entre la maçoneria i el liberalisme democràtic

El proper dia 27 de gener a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, en què serà presentada la conferència:

"Concomitàncies entre la maçoneria i el liberalisme democràtic"

a càrrec d'Albert Balada i Abella, politòleg, sociòleg i historiador del Pensament.

Principis i Valors que es manifesten en les essències de les revolucions burgeses i quina hauria de ser la significació del lliure pensament en la construcció d’un nou Estat, avui.

Comunicat del G.·.O.·.C.·. referent a la condemna, per part de la Conferència Episcopal Espanyola, de la consulta sobre la independència de Catalunya

 

 

A la Glòria del Gran Arquitecte de l'Univers

Llibertat .·. Igualtat .·. Fraternitat

El Gran Orient de Catalunya, Obediència de la Francmaçoneria Universal mixta, liberal, adogmàtica i d'àmbit català, vol fer públiques les següents consideracions:

1. Que el passat divendres 13 de desembre la Conferència Episcopal Espanyola, per boca del seu Secretari General sr. José Maria Gil Tamayo, va qualificar de "moralment inacceptable" la consulta sobre la independència de Catalunya que la Generalitat té previst celebrar el proper 9 de novembre de 2014.

2. Que aquestes declaracions són d'una extrema gravetat provenint de la jerarquia de l'Església Catòlica Espanyola, jerarquia que arrossega un passat de col·laboració amb aquells que, en nom de la unitat d'Espanya, van fer servir les armes per esclafar la llibertat de tots els pobles de l'Estat espanyol, i amb ella la voluntat democràtica d'autogovern de la societat catalana.

3. Que aquestes declaracions contravenen clarament un dels fonaments essencials de qualsevol societat lliure, com és l'autogovern democràtic, el qual constitueix un dels valors bàsics defensats universalment per la Maçoneria liberal. La discrepància sobre la forma i l'oportunitat d'un referèndum sempre és respectable, però la seva condemna com a "moralment inacceptable" és la condemna de l'instrument democràtic més directe del que disposa qualsevol societat moderna.

4. Que, amb encara més claredat, aquestes declaracions contravenen un altre dels fonaments bàsics de la llibertat civil, com és la separació entre Estat i Església fonamentada en el valor de la laïcitat, igualment un dels valors bàsics defensats arreu de l'Orbe per la Maçoneria liberal. Qualsevol ciutadà o ciutadana, clergue o laic, creient o no creient, té naturalment el dret inalienable a manifestar la seva opinió sobre qualsevol afer polític; per contra, les institucions religioses com a tals, la influència de les quals es fonamenta en un fenomen estrictament privat com és la fe, han d'abstenir-se de fer servir aquesta influència privada en l'esfera de la política, la qual ha de quedar estrictament subordinada a l'imperi de la raó pública.

5. Que aquests dos valors, democràcia i laïcitat, són una part fonamental i irrenunciable de l'herència del Segle de les Llums, la qual constitueix tant la base elemental de tot allò que valorem de la civilització moderna, com una font inesgotable de receptes contra els extremismes, la irracionalitat, l'autoritarisme, la corrupció i les desigualtats que amenacen amb destruir aquesta civilització. La jerarquia de l'Església Catòlica Espanyola no és ningú per posar en risc aquesta herència, que és ja patrimoni de tota la Humanitat.

6. Que animem tota la ciutadania catalana, clergues o laics, creients o no creients, a defensar la democràcia i la laïcitat allà on es trobin amenaçades. Sabem, en aquest sentit, que l'Església Catòlica catalana, com l'espanyola, és plena, en tots els seus nivells, de bons ciutadans i ciutadanes, dels quals tenim l'absoluta seguretat que sabran estar a l'alçada d'aquest moment històric, i els quals ens trobaran sempre al seu costat fent causa comuna en defensa de la llibertat.

7. Que el G.·.O.·.C.·. referma el seu compromís, ja expressat en ocasions anteriors, amb l'exercici de la democràcia a Catalunya, tot desitjant que aquest condueixi al naixement d'una República Catalana lliure, democràtica, laica i social, basada en els valors il·lustrats de la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat, consagrada al Progrés i a la protecció dels Drets Humans, i fonamentada en el principi que tots els éssers humans neixen iguals i dotats de certs drets fonamentals entre els quals figuren la Vida, la Llibertat i la Recerca de la Felicitat.

Com va dir Benito Juárez, germà Maçó i pare del Mèxic modern: "entre els individus, com entre les nacions, el respecte al dret aliè és la pau".

A l'Orient de Barcelona, 16 de desembre de 2013