CONFERÈNCIA: 300 ANYS DE LES CONSTITUCIONS DELS FRANCMAÇONS

 Tothom està convidat

MISSATGE DEL PRESIDENT DE CLIPSAS

 Molt Respectables Grans Mestres, Passats Presidents i Il·lustres Germanes i Germans de les Obediències signants de la Crida d'Estrasburg associades en CLIPSAS.

 
Tinc el plaer de saludar-los i desitjar-los molta prosperitat i salut a l'any 2023 en companyia dels meus companys del Buró François, Myriam, Stéphane, Franco, Jean Claude, Marie Thérése, Manuel i Mariela, que han avançat una labor admirable al capdavant dels interessos de CLIPSAS durant l'any 2022.
 
En primer lloc, desitgem agrair a les Obediències els bons desitjos que hem rebut per a l'any vinent 2023.
 
L'any 2023 porta sensibles dificultats i reptes per a tots. Arriba amb grans preocupacions per l'aprofundiment del canvi climàtic, la desacceleració de l'economia global, i l'augment de la pobresa i les migracions. Però també és una oportunitat perquè les Maçones, els Maçons i les Obediències exterioritzin els seus valors humanistes, i perquè el necessitat, el pobre i l'estranger trobin en nosaltres polítiques solidàries i mans amigues.
 
Per al Buró és motiu de satisfacció la magnífica organització que han fet els nostres Germans i Germanes de Turquia del Col·loqui i l'Assemblea General d'Istanbul del 18 al 21 de maig de 2023, i de què s'hagi disposat l'estricte compliment de totes les mesures sanitàries recomanades per l'OMS i les autoritats turques.
 
Des de l'Assemblea General el mes de maig de 2022, el Buró ha desenvolupat una gran activitat en perfecta harmonia, celebrant set reunions telemàtiques per a complir els mandats de l'Assemblea General, seguir la salut dels nostres Germans i Germanes infectats a Lisboa amb el COVID-19, atendre els compromisos financers, de la Tresoreria, els requeriments consultius del ECOSOC i el respecte pels valors inclusors de CLIPSAS, gestionar l'Observatori de la Dignitat Humana, la Comissió d'Ètica i l'ajuda humanitària a Ucraïna, tramitar les candidatures de nou Obediències, atendre la correspondència, depurar la base de dades, actualitzar l'anuari i el Googlegroup institucional, programar el Col·loqui i l'Assemblea General d'Istanbul, cuidar les relacions fraternals i respectuoses amb CIMAS, COMAM i REHFRAN, etc.
 
Per a l'any 2023 els nostres majors desitjos estan dirigits al fet que la Força, la Bellesa i la Saviesa siguin les característiques del treball de les Obediències signants de la Crida d'Estrasburg, i al fet que junts continuem construint un CLIPSAS del segle XXI universal, balancejat, fort, sensible, inspirador, humanista, laic i útil.
 
Amb sentiments de la més alta consideració fraternal i l’òscul de la pau, a l'espera de poder abraçar-los a Istanbul.
 
IVÁN HERRERA MICHEL
President

EL 17 DE DESEMBRE LA MEMBRESIA DEL GRAN ORIENT HA GAUDIT D’UNA DIADA COMPLETA I SATISFACTÒRIA

 Aquest proppassat dissabte ha estat un dia de gran activitat per als germans i les germanes del GOC.

A les 10:30  va començar la Gran Assemblea Federal (GAF) amb participació dels diputats i les diputades escollits pels membres dels Tallers que, sota la direcció del M:.R:.M:. President van desenvolupar-se amb efectivitat i rapidesa,  finalitzant l’Ordre del dia previst a les 14:00. Van ser  tractats diversos temes administratius, organitzatius i econòmics. També sobre l’edició de llibres maçònics en la nostra llengua com a suport a la formació dels germans i les germanes. Tanmateix es va ratificar el Pacte d’Amistat subscrit entre el GOC i el Gran Capítol General del Ritu Francès, que permetrà que aquells o aquelles Mestres de l’Obediència que ho desitgin puguin accedir regularment als alts graus d’aquest ritu, coneguts com a Ordres de Saviesa, que administra aquest gran capítol. 
La G.A.F. va finalitzar amb el lliurament de les Medalles d’Or de l’Obediència als Germans que s’han distingit pel seu esforç i perseverança durant el mandat de l’anterior S:. Gran Mestre, G:. Ernest Ruiz, i van ser per als passats Grans Hospitaler, Secretari d’Interior, l'Expert de la R:.L:. Canigó i el Venerable Mestre del Taller Rosselló de la Catalunya Nord. Seguidament el Gran Mestre Albert Lecina, va lliurar la mateixa medalla al past SGM i al past president de CLIPSAS François Padovani. A continuació el M:.R:.G.: Padovani expresident de CLIPSAS (2017-2020) i actual membre del Buró d’aquesta organització internacional de potències maçòniques adogmàtiques, va lliurar les medalles de CLIPSAS -que han estat concedides per la magnífica organització de l’Assemblea anual de 2018 a Barcelona per part de la nostra Obediència- al past GM i a l’actual GM, al G:. Antoni Castillo Sobirà Gran Comanador del REAA i a  la nostra Cancellera.
 
La cerimònia del Solstici d’Hivern, en format de Tinguda Blanca oberta a familiars i amistats, va transcórrer des dels vols de les 19 hores, omplint el Temple de gom a gom. Aquesta, portada pel nostre S:.G:.M:., assistit per la Gran Mestra de Cerimònies i altres Grans Oficials va resultar d’una gran Bellesa ritual que va poder transmetre la Força dels símbols al conjunt dels assistents i la Saviesa dels propis textos llegits. La música de la Columna de l’Harmonia va contribuir eficaçment al desenvolupament dels treballs i un branquilló d’avet, adornat amb la nostra senyera, va ser repartit entre tots els assistents com símbol del solstici d’hivern i dels bons propòsits per l’any vinent. En acabar els participants van poder compartir una copa de cava.
 
Posteriorment, a les 21:30 va tenir lloc l'Àpat Fraternal Solsticial amb l’assistència de més de 60 comensals en un restaurant de la exVila de Gràcia. 
 
Durant tot el dia van compartir treballs amb nosaltres els MM:. RR:. GG:. Enric Cassany Gran Mestre del Gran Orient d’Andorra, Llorenç Lluell Sobirà Gran Comanador del G:.O:.A:., Xavier Pan G:.M:. de la Gran Lògia de Catalunya, Jean-March Milan G:.M:. de la Grand Loge Mixte Nationale (France), la Gna:. Sylvie del Buró de CLIPSAS i François Padovani membre del Buró i expresident de CLIPSAS.    
 
El SGM Albert Lecina i el Consell de Govern volem felicitar a la R:. L:. Catalònia per l'esforç en l'organització d'aquest l'esdeveniment. Tanmateix agrair al conjunt de la membresia i amistats que heu pogut participar-hi, així com als Molt Respectables Germans d'altres potències maçòniques  que ens han honorat compartint treballs i alegria.
https://i.postimg.cc/pVF0CkK7/IMG-20221219-235926.jpg https://i.postimg.cc/9MvLVqHJ/Screenshot-2022-12-20-01-32-46-612-com-fac... https://i.postimg.cc/ryfphCc1/IMG-20221218-WA0023.jpg https://i.postimg.cc/kGggJDNR/IMG-20221219-WA0004-2.jpg https://i.postimg.cc/ZnsKCZj7/IMG-20221219-WA0018.jpg" play="true" loop="true" menu="true">