TRACTAT D'AMISTAT ENTRE EL GRAN ORIENT DE CATALUNYA I LA GRAN LÒGIA DE CATALUNYA

Aquest passat dijous, 23 de febrer de 2.023 e.v., a l’Orient de Barcelona, les dues Potències 

Maçòniques d’arrel exclusivament catalana “El Gran Orient de Catalunya” i “La Gran Lògia de  Catalunya”, han celebrat conjuntament una Tinguda històrica, amb el seu posterior Àgape  fraternal, a fi d’enfortir els lligams entre les Francmaçones i Francmaçons que integren i integraran ambdues Obediències.

I per aquest motiu el Sereníssim Gran Mestre del GOC Albert Lecina i Juan i el Molt Respectable  Gran Mestre de la GLC Xavier Pan i Torrado, així com els seus respectius Gran Cancellera i Gran Canceller Àngel Panicello Primé, han signat un Tractat de Pau, Amistat i Mutu Reconeixement, acompanyats dels seus Grans Consells, així com de les Germanes i Germans dels seus corresponents Tallers.

Amb aquest conveni la Francmaçoneria catalana avança en el lliure reconeixement de totes i tots els Maçones i Maçons, respectant la tradició i sobirania de cada Potència Maçònica, així com ampliant les col·laboracions i llaços entre totes elles i ells, erigint-se com una font de coneixement comú i treball individual digne del país al que representa i de la societat que l’acull,que és la catalana.