COMUNICAT DEL PRESIDENT DE CLIPSAS AMB MOTIU DEL PRIMER DE MAIG, DIA DELS TREBALLADORS

COMUNICAT DEL PRESIDENT DE CLIPSAS AMB MOTIU DEL PRIMER DE MAIG, DIA DELS TREBALLADORS

Molts Respectables Gran Mestres i Il·lustres Germans i Germanes, de les Obediències Signants de la Crida d’Estrasburg, associades a CLIPSAS.

 

Avui, Dia dels Treballadors, desitgem dur la nostra veu solidària als milions d’homes i de dones que treballen per portar a les seves llars el pa de cada dia amb dedicació i compromís, i ens solidaritzem amb els que lluiten per a crear les condicions necessàries per a un treball digne.

 

Tanmateix ens solidaritzem i abracem a totes aquelles persones  que al llarg del món no tenen una feina remunerada amb justícia i equitat, ho fan de manera il·legal o estan patint alguna mena de discriminació i explotació que les obliga a treballar sense garanties ni seguretat social.

 

En tant que Maçons, tenim la convicció de que l’esforç de construir el gran Temple de la Humanitat passa, de forma especial, per donar suport i reconèixer la importància d’una feina justa i els drets dels treballadors i les treballadores, així com el seu paper essencial en l’economia i el benestar social. 

 

El primer de maig és una oportunitat valuosa per a reflexionar sobre els problemes laborals que viuen els treballadors i les treballadores i per a valorar la importància d’una relació laboral justa per a una societat més humana i equitativa.

 

La Declaració Universal dels Drets Humans reconeix al treball com un dret humà fonamental, i nosaltres fem una crida per a construir plegats una societat on el treball sigui efectiu i realment un dret humà, un polo de realització personal i de bé comú. 

 

Amb les meves consideracions fraternals us envio una salutació a tots el treballadors i les treballadores del món.

 

Iván Herrera Michel

President de CLIPSAS