FELIÇ 2024

FELIÇ 2024

MISSATGE D'ANY NOU 2024 DEL PRESIDENT DE CLIPSAS

ALS PARES I PROFESSORS DEL MÓN

 

Benvolguts Pares i Professors,

 

En iniciar-se un nou any desitgem dirigir-nos a vosaltres com els encarregats d'impulsar l'esperança i el canvi a les properes generacions, perquè som conscients de la influència transcendental que les seves orientacions i educació tenen més enllà de les llars i les aules.

 

D'una banda, la humanitat transita camins contraris a la pau com els de les guerres, els terrorismes, els genocidis i les ocupacions violentes daltres països.  I, de l'altra, el canvi climàtic genera una degradació ambiental acceleradaque requereix grans i continus esforços.  

 

Mentrestant, els alts índexs d'injustícia social demanen de compromisos amb la construcció de comunitats inclusives per assolir el màxim potencial de cada ésser humà.

 

Tots aquests desafiaments, i les grans migracions que s'estan germinant, són forces actives que afecten la vida de milers de milions de persones a tot el planeta i són una amenaça real per a la supervivència de l'espècie.  

 

Dolorosament, els governs del món no estan fent prou per evitar-los.

 

Com a President d'una associació que agrupa més de 90 organitzacions Maçòniques en quatre continents, en creuar el

llindar d'un nou any, convidem els pares i professors del món a sensibilitzar i formar els joves amb audàcia i determinació contra les guerres, a convertir-se en guardians del medi ambient i de les tecnologies netes, a allunyar-se deles posicions divisionistes, a abraçar l'immigrant i el diferent, a impulsar els diàlegs com a solució de conflictes, i a enfortir la normativitat internacional com a eines per a la construcció d'un món sostenible i en harmonia.

 

Davant la insensibilitat i pèrdua de valor dels Drets Humans que s'està apoderant de l'opinió pública i les xarxes socials, cada petita acció de vosaltres és important i significativa per a un canvi positiu en la direcció d'un millor futur.

 

L'any que comença, els animem a fer-se càrrec activament d'aquests reptes, perquè vostès es troben en una conjuntura fonamental per a la recerca de la col·laboració global i la salvació de la vida en benefici de les generacionsfutures.

 

Les seves veus i guies són la millor plataforma que té la humanitat per construir un món més humà, més inclusiu i més pacífic.

 

Amb tota la nostra estima i optimisme,

 

Iván Herrera Michel

President CLIPSAS

 

Orient de Barranquilla, República de Colòmbia, desembre 28 de 2023.