MAÇONERIA A LA LLUM DE L'EVANGELI

MAÇONERIA A LA LLUM DE L'EVANGELI

Conferència i presentació del llibre de Ramon Martí:

'Bellesa i problemàtica d'una maçoneria a la llum de l'evangeli'.

Barcelona - Dilluns 29 d'abril.