Tinguda Blanca a Barcelona: "Una nova distribució del temps"

 El proper dilluns 26 d'octubre, a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, en què serà presentada una conferència a càrrec del senyor Fabian Mohedano, president del Consell Assessor per a la Reforma Horària, amb el títol:

Una nova distribució del temps: racionalitat dels horaris
i una vida familiar conciliada amb el treball

La conferència exposa l'objectiu de passar d'una distribució del temps pròpia de l'era industrial, a una altra que s'adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement: uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial, i millorar el benestar de la societat.

Entrada lliure 

Tinguda Blanca a Barcelona: "El Banc d'ADN, última esperança dels nostres familiars desapareguts"

El proper dilluns, 28 de setembre a 2/4 de vuit (19:30 hores), al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, en la qual serà presentada una conferència a càrrec dels senyors Marc Heredia Jornet i Antoni Malagarriga Picas, sobre el tema de la creació d'un Banc d'ADN dels familiars de les víctimes del Franquisme, amb el títol:

El Banc d´ADN última esperança
dels nostres familiars desapareguts

La conferència parteix de l'experiència professional dels conferenciants. En Roger Heredia, Policia Científic del cos dels Mossos d´Esquadra de Catalunya i d´en Marc Antoni Malagarriga, Informàtic i Activista Social.

Entrada lliure

Comunicat del GOC sobre l'èxode de ciutadans fugint de països en guerra

El Gran Orient de Catalunya, davant l'espectacle colpidor de la tragèdia que comporta l'Èxode dels pobles immigrants fugint de països en guerra i de la misèria, fa una crida als governs de la Comunitat Europea a què posin en pràctica, polítiques imminents d’acollida i sosteniment indispensable per a la munió de ciutadans desemparats i en perill, que arriben a les nostres fronteres i els insta a cercar solucions globals i integrals que resolguin el problema.

El Gran Orient de Catalunya, fa especial esment al respecte dels Drets Humans i als principis de dignitat, caritat, humanitat i altruisme que cal bastir entre tots els pobles d'Europa, amb la finalitat d’establir la Fraternitat Universal.

El Gran Orient de Catalunya vol fer memòria de la historia compartida d'un continent forjat mercè a nombroses migracions i evoca dramàtics esdeveniments d'exili que cal perdonar però no oblidar.

El Gran Orient de Catalunya espera la responsabilitat i honestedat d'innovadores polítiques d'acolliment que propiciïn la consciència general d'integració i que generin el gresol i la renovació de la voluntat dels valors europeus d'entesa i col·laboració general, de Solidaritat i de Fraternitat.

Ernest Ruiz i González
Sereníssim Gran Mestre
Orient de Barcelona, setembre 2015

Tinguda Blanca a Barcelona: "Una interpretació de la Física Quàntica a la quotidianitat del pensament"

El proper dilluns, 29 de juny a les 19:30 hores, al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, en què serà presentada una conferència a càrrec del senyor Joan Anton Crespí i Aguiló, escriptor sobre temes de consciència relacionats amb la Física Quàntica, amb el títol:

"Una interpretació de la Física Quàntica
a la quotidianitat del pensament"
 

La conferència parteix de l'experiència vital viscuda pel conferenciant respecte a la consciència total sobre la consciència local. “El pensament és viu dins l’espai i el temps”.

Entrada lliure