Veredicte del Jurat de la segona edició del Premis Literaris Rossend Arús del GOC

Fetes les oportunes deliberacions, el Jurat acorda atorgar el primer premi amb una dotació econòmica de 1.000 euros, en la categoria d’Assaig Inèdit, al treball titulat: La Francmaçoneria i el jovent: atraient i formant les elits morals del futur, que un cop oberta la plica corresponent, resulta ésser l’autor de l’obra el senyor: Lluís Pérez i Lozano del Prat de Llobregat.

Tot seguit, el Jurat acorda atorgar el primer premi amb una dotació econòmica de 300 euros, en la categoria de treball publicat a l’obra titulada: “El Venerable Mestre. La cadira de Salomó”, publicada per l’editorial masonica.es, essent l’autor el senyor Josep Lluís Domènech i Gómez de Barcelona.

Finalment, el Jurat acorda atorgar el primer premi amb una dotació econòmica de 300 euros, en la categoria de poesia inèdita al treball titulat: “Enantiodromos”, que, un cop oberta la plica corresponent resulta ésser l’autor de l’obra el senyor Jofre Rovira i Puig de Barcelona.

El Jurat ha valorat, així mateix, l’alta qualitat d’alguns altres treballs presentats i en recomanarà, previ permís als autors, la seva publicació al lloc web del Gran Orient de Catalunya.

També es vol fer un esment especial a les obres publicades pels senyors Quim Gallart i Albert Testart, destacant-ne la seva qualitat i alt valor en defensa i promoció de la Francmaçoneria.