Comunicat de condemna de les actuacions antidemocràtiques de l'Estat espanyol contra el poble de Catalunya

El Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya, el seu Consell de Govern i tota l’Obediència sencera, davant els greus esdeveniments ocorreguts al nostre país, vol fer públic el comunicat següent:

• Estem profundament commocionats davant les intervencions de caire feixista que el govern espanyol està duent a terme a les nostres institucions catalanes d’autogovern.

• La macrooperació sense precedents de la Guàrdia Civil (policia militaritzada del govern espanyol) contra la voluntat del govern autònom català de voler fer un referèndum democràtic per a conèixer l’opinió dels seus ciutadans sobre la necessitat d’esdevenir un estat independent o romandre sota l’estat espanyol, s’ha saldat amb l’entrada il·legal a seus de la Generalitat de Catalunya, escorcolls indiscriminats i la detenció de 14 persones, pel sol fet de pensar de manera diferent a com pensa el govern d’Espanya, contrari des de fa més de 300 anys a la realitat d’un poble que no ha deixat mai de ser.

• La Generalitat de Catalunya, una institució de govern independent creada l’any 1.359, amb una història de 130 presidents, és la representació del poble català, una nació amb llengua, tradicions i lleis pròpies existent molt abans que es creés l’Estat Espanyol.

• La nació catalana, malgrat els entrebancs històrics, no ha deixat mai d’existir. La nostra llengua, malgrat els intents reiterats de diversos governs espanyols d’anorrear-la, s’ha mantingut ferma i ben viva amb una llarga tradició d’escriptors i poetes que l’han honorat.

• La nació catalana i el seu govern, la Generalitat de Catalunya, té, per raons històriques i per voluntat col·lectiva del seu poble expressada en les urnes el passat 27 de setembre del 2015 amb una majoria al seu Parlament, tota la justa raó a que el poble de Catalunya exerceixi el dret a l’autodeterminació, com un dels drets fonamentals de l’home i fer que aquest poble es pugui expressar lliurament i democràticament a través de les urnes.

• Com a francmaçons que ja hem hagut de patir la persecució de règims totalitaris, des de fa uns dies i, avui, especialment, estem patint un seguit d’estralls que destrueixen tots els drets humans que la comunitat internacional demana. En els darrers dies s’ha vulnerat, al nostre país, Catalunya, el dret a la llibertat d’expressió o el dret a la llibertat de reunió, entre d’altres.

• Davant aquests abusos intolerables, demanem a tots els francmaçons d’arreu del món i a totes les persones amants de les llibertats i de la democràcia, la seva solidaritat i que exerceixin pressions serioses al govern espanyol, el qual, actua amb despotisme tirànic i que durant molts anys, no només ha negat i tallat les llibertats històriques del poble català, sinó que ha funcionat, sota la disfressa d’una falsa democràcia, com una dictadura incapaç de dialogar i aportar solucions a tot un poble.

• El Gran Orient de Catalunya, Obediència de la Francmaçoneria Universal, mixta, liberal i adogmàtica creada el 1989, i des d’aleshores a favor del dret a l’autodeterminació dels pobles, inclòs el nostre, vetllarem i lluitarem amb totes les nostres forces pacífiques i democràtiques en defensa dels drets i els usatges dels catalans, al costat de tots els pobles del món amants de la llibertat que, al capdavall, és allò que ens fa ser més humans.

Ernest Ruiz i Gonzalez
Sereníssim Gran Mestre delGran Orient de Catalunya
Barcelona, dimecres 20 de setembre del 2017