Tinguda Blanca a Barcelona: 'La música al Taller, una visió particular'

El proper 15 d’abril  a les 19:30 hores, a la seu del Gran Orient de Catalunya a Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca oberta a tothom, en la qual el senyor Xavier Company, metge, bioquímic i informàtic, impartirà la conferència:

La música al Taller
Una visió particular

Xavier Company, actualment jubilat, ha estat Director del Laboratori Clínic a l’Hospital de Sabadell, Director Mèdic i Director de Sistemes d’Informació a aquest mateix Hospital i a d’altres, i Director d’un Màster Universitari Oficial a la Universitat Autònoma de Barcelona sobre Sistemes de Salut Sanitaris. Es va iniciar a la Francmaçoneria l’any 2013 al GOC, i en l’actualitat és Mestre Maçó.

Com a Mestre Maçó i modest intèrpret de saxo ha estat molt interessat en la forma en la qual la música interactua amb les emocions i els pensaments dels assistents a les Tingudes col·laborant, d’aquesta manera, a l’acompliment de la missió de desbastar i pulir la pedra bruta de cadascú.

En aquesta xerrada farà un repàs per la música des de la perspectiva fisiològica, parlarà de la seva evolució històrica i també en el sí de la francmaçoneria. Tot acabant amb unes reflexions sobre la música maçònica.