Premis Rossend Arús, Quarta Edició, 2020

 

Es convoca la Quarta Edició dels Premis Literaris Rossend Arús a tots aquells autors, tinguin o no la condició de maçons, que presentin treballs literaris que fomentin el coneixement de la Francmaçoneria en general i de la Francmaçoneria catalana en particular. A partir d’enguany, aquests premis tindran caràcter biennal.

Per més informació consulteu les bases seguint aquest víncle (arxiu PDF).